agnieszka
weseli
furja

edu

 

 

 

 

1994–2001 – studia na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Historyczny, specjalizacja edytorska)

2000–2002 – Warsztaty Pisarskie w Szkole Reportażu Collegium Civitas

2001–2002 – Warsztaty Medialne w Polskim Instytucie Wspierania Mediów

lipiec 2002 – Warsztaty Mistrzowskie (dramaturgia) prowadzone przez Tadeusza Słobodzianka

sierpień 2002 – Warsztaty „Sztuka Dialogu”, prowadzone m.in. przez Jerzego Pilcha i Ingmara Villqista

2002-2003 – Warsztaty filmowe w Centrum Kulturalnym Łowicka

lipiec 2003 – Trening Pracy Zespołowej – Instytut Rozwoju Biznesu

listopad 2003 – Warsztaty „Kobiety w Auschwitz”, organizowane przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu  

maj 2005 szkolenie z lobbyingu w instytucjach Unii Europejskiej oraz gromadzenia funduszy i marketingu organizacji pozarządowych w estońskim ośrodku „Mea Culpa” (w ramach programu Youth)

sierpień 2005 - polsko-niemiecko-rosyjsko-ukraińskie warsztaty Girlz Get United w Sankt Petersburgu (w ramach programu Youth)

wrzesień 2006 – szkolenie z pisania wniosków o dotacje na działalność społeczną – Stowarzyszenie Lambda Warszawa

listopad 2006 – Warsztaty „Kobiety w Auschwitz”, organizowane przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (jako uczestniczka i współorganizatorka) 

2006 – kurs tworzenia stron internetowych – Fundacja Feminoteka

2006-2008 – kurs psychologii zorientowanej na proces w Akademii POP

wrzesień 2007 – Sommeruniversitaet w Muzeum Obozu Ravensbrueck (tematyka: przymusowa prostytucja podczas II wojny światowej)

2012 – kurs dla edukatorek_ów seksualnych (zgodny z podstawą programową przedmiotu "Wychowanie do Życia w Rodzinie" III etap edukacyjny pkt 15 i IV etap edukacyjny pkt 12) – Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego

2012-2014 – Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii przy Instytucie Psychologii UAM

maj 2013 - Sexual Attitude Reassessement and Restructuring Training (Trening Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności)

od 2014 - antropologia i psychologia w ramach Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Warszawski 

 

hiacynta i róża
sprawy sadowskiej
a