agnieszka
weseli
furja

hiacynta i róża

Zofia Wydrowa i Ruta Stahlmannówna. Pisarka i malarka. Przełom XIX i XX wieku.

Wspólne działanie. Wspólne tworzenie. Wspólne życie. Przyjaźń. Miłość.

Bada i opisuje Joanna Weber.

hiacynta i róża
sprawy sadowskiej
a