agnieszka
weseli
furja

nauka

badania własne
od 1999 – badania nad tematyką życia prywatnego i seksualnego oraz historią kobiet (życie seksualne studentów warszawskich na przełomie XIX i XX wieku, wychowanie seksualne dzieci i młodzieży na ziemiach polskich w XIX i pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, prostytucja w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym)
od 2002 – pionierskie badania: dom publiczny, przymusowa prostytucja, homoseksualizm w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau
od 2004 – badania z zakresu queer theory, queer history i antropologii historycznej (obecność osób  nieheternormatywnych w społeczeństwie i kulturze polskich w wiekach XIX i XX (literatura, Internet, stosunek do własnej seksualności) oraz obecność osób transpłciowych i transgenderowych we współczesnym społeczeństwie polskim; przemiany w modelach i normach seksualności w XIX wieku i dwudziestoleciu międzywojennym)

 

udział w konferencjach naukowych
„Zrozumieć płeć”, Wrocław 2003; „Let’s talk about sex”, Kraków 2004; „Mniejszości literackie i inne”, Paryż 2004; ”Duma i wykluczenie”, Kraków 2005; „Wspólnota i wykluczenie. Odmieńcy wobec siebie i innych”, Bielsko-Biała 2005; „New homophobic trends/Our world – extending the borders”, Kijów 2005; „Critical Issues in Sex and Sexuality”, Wiedeń 2005;  „Mniejszości seksualne: rytuały przejścia”, Kraków 2006 (konf. międzynarodowa); „Femininity as Masquerade. Gender Performance in Polish and Russian Literature”, Tampere (Finlandia) 2006; „Tout sur l’amour/All about love”, Tuluza 2006; „Seksualność wyklęta”, Warszawa 2006; „Queerowanie feminizmu. Estetyka, polityka czy coś więcej?”, Poznań 2006; „Teoria i praktyka queer w poszukiwaniu sojuszy: opór wobec dominujących dyskursów i instytucji”, Warszawa 2006 (konf. międzynarodowa); „Gender and Citizenship in a Multicultural Context. 6th European Gender Research Conference”, Łódź 2006 (konf. międzynarodowa); "QueerBeograd”, Belgrad 2006; "Re-Calling the Past. Collective and Individual Memory of World War II in Russia and Germany", Tampere (Finlandia) 2006; "Performing and Queering Sadomasochism", Berlin 2007; "Miłość bliźniego między normalnością a normatywnością", Warszawa 2007; "Historia tęczy", Warszawa 2009; seminarium "Angielsko-polskie perspektywy polityki seksualnej" Manchester 2009; "Dwudziestolecie mniej znane”, Gdańsk 2010; "Strategie Queer”, Warszawa 2011; II Akademicki Kongres Feministyczny, Kraków 2011; "Poza monogamią", Warszawa 2011; "Skandal w kulturze", Wrocław 2011 (konf. międzynarodowa); "Women and Holocaust" (konf. międzynarodowa), Warszawa 2011; "Obnażyć pornografię", Katowice 2011; "Procesy socjalizacji w rodzinie i społeczeństwie 1914-1939", Warszawa 2012; sympozjum Sexuality and Gender in East-Central European History, University of Illinois at Chicago 2012; "Nienormatywne praktyki rodzinne", Warszawa 2012; European Association of Social Anthropologists Conference: "Uncertainty and Disquiet", Paryż 2012; LGBTI ALMS The Future of LGBTI Histories, Amsterdam 2012; Media - Ciało - Płeć, Kraków 2012; Gender in English Studies International Symposium "The fluidity and contestability of gender and sexuality", Szczecin 2012; Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi", Poznań 2012; "Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy", Gniezno 2012; Women’s Studies Centre Anniversary Conference "Intersecting Feminisms: Theory, Politics and Activism", Łódź 2012; Women and Holocaust VI: "Her Story: Transference methods of women's biographies and autobiographies from the Holocaust", 2013, Izrael; "Współczesne neopogaństwo i rodzimowierstwo", Kraków 2013, Kongresono: I Kongres Anarchistyczny, Warszawa 2013; V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Seksualność człowieka - w biegu życia", Kraków 2013; "Narracje nieheteronormatywne", Poznań 2013, "TRANSgender TRANSdyscyplinarnie", Katowice 2013; "Dziewczyny: riot grrrls, cwaniary, tricksterki, łobuziary", Warszawa 2013; Konferencja Queer Studies KPH, Warszawa 2013; II European "Geographies of Sexualities" Conference, Lizbona 2013; "Ciało - seksualność - pornografia. Kontekst historyczny", Kraków 2013; Interdyscyplinarny Kongres Naukowy „Studenci polscy w XIX i XX wieku. Historia, kultura, język”, Warszawa 2013; "Kryptohistoria", Sosnowiec 2013; Życie prywatne Polaków w XIX wieku: "Portret kobiecy - Polki w realiach XIX wieku", Olsztyn 2014; Gendered Memories of War and Political Violence. Young Researchers Conference, Stambuł 2014; AGender. A Conference about Female and Transgender Masculinities, Leeds 2014; IV International Conference on Critical Education, Saloniki 2014; Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Seksualność, męskość, edukacja. Panika moralna 2013/2014 – rekonstrukcje", Gdańsk 2014; „Porne graphos. Pornografia w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych”, Warszawa 2014; "Jednostka i zbiorowość na przestrzeni dziejów", Lublin 2015, "Face in Trouble. From Physiognomics to Facebook", Kraków 2015; "Rozkosz w kulturze, kultura w rozkoszy", Kraków 2015, "Niepokorne – buntowniczki – reformatorki – aktywistki, czyli kobiety dokonujące transformacji rzeczywistości", Łódź 2015; 25th Annual Thinking Gender Conference, Los Angeles 2015 (i tutaj kilka kolejnych w 2015 i 2016 roku, kiedyś tam dopiszę)

W najbliższym czasie: jadę m.in. do Lizbony i Amsterdamu.

  

publikacje naukowe i popularnonaukowe
Życie seksualne studentów warszawskich na przełomie XIX i XX wieku, 1999, historia.pl (jedna z pierwszych stron o tematyce historycznej w polskim internecie - współzakładałam ją pod koniec lat 90. - obecnie już nie istnieje)

Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży na ziemiach polskich w XIX i pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, „Katedra” 2001

Obrzeża miejskiej pościeli, „Rita Baum” 2/2003 (prostytucja w Polsce w XIX w.)
Homosexuals and homosexuality in KL Auschwitz-Birkenau, w: Critical Issues in Sex and Sexuality (e-book), Inter-Disciplinary.net, Oxford

Wejście partyzantek, „Zadra” 2006, nr 2 (historia politycznego ruchu lesbijskiego w Polsce)

Tout sur l’amour, Tuluza 2007 (2 teksty nt. tożsamości lesbijskiej i polskiego ruchu lesbijskiego)

Queerbeograd 2006, Belgrad 2007

Wszyscy chcą się tylko wysikać, w: Queerowanie feminizmu, Poznań 2007

Homoseksualiści i homoseksualizm w KL Auschwitz-Birkenau w świetle „oświadczeń” byłych więźniów obozu, „Przegląd Historyczny”, 2/2007

„Everybody Just Wants to Take a Piss”. On Transsexuals and Toilets in Polish Society, w: Gender Query: Explorations of Identity, Expression, and Embodiment, Cambridge (w druku)

Ulicznice, „Czas Kultury” 1/2008

W jednym łóżku: dziewczynki, pederaści i porządni ludzie z Auschwitz, „Rita Baum” 12/2008

Kiedy kobieta kocha kobietę: rozdział „Czy chiński grzywacz jest psem? O stosunku polskich lesbijek do sadomasochizmu”, Warszawa 2008

Panienki z Auschwitz, „Polityka“, 27 (2661), 2008, s. 72-73

Poza heteronormą, część raportu Kongresu Kobiet Polskich 2009 dotycząca LBTQ (pełna treść)

UFA to TAO, „InterAlia” 2010

Lesbijki i biseksualistki w Polsce między 1989 a 2009 rokiem, w: Kobiety w Polsce, Kraków 2011

Przymusowa prostytucja w obozach koncentracyjnych – kompleks obozowy Auschwitz-Birkenau, w: Kobiety wobec Holokaustu, Oświęcim 2011 (wspólnie z Joanną Ostrowską)

Lagerbordell au K-L Auschwitz-Birkenau, w: Minorites litteraires et autres en Pologne, Paris 2012

The scientific construction and popular representations of a lesbians in Poland (1870-1939)  publikacja ukaże się w tomie pokonferencyjnym AGender (Cambridge Scholars Publishing) w 2015 roku

"Excluded from 'Statements'. Creating a discourse on forced prostitutes of KL-Auschwitz-Birkenau by former prisoners and camp staff", publikacja w tomie pokonferencyjnym Rethinking Political Violence through Gender: Policy, Memory, and Representation, który ukaże się w 2015 roku nakładem Central European University Press

 

Sporo artykułów, wywiadów i recenzji zamieszczam w "Trzech Kolorach"

 

warsztaty, wykłady i zajęcia
Warsztaty „Kobiety w Auschwitz”, organizowane przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu w 2007 roku (współorganizacja i prowadzenie zajęć); Feministyczna Akcja Letnia, Bandrów Narodowy 2007; festiwal Kultura dla Tolerancji, Kraków 2007; Dni Równości i Tolerancji, Poznań 2007; Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2008; Mieszkanie Gepperta, Wrocław 2008; seminarium Humanity in Action Polska, Warszawa 2009; Queer Studies KPH 2010 i 2012; Tydzień Antyfaszyzmu w Warszawie 2010; VDay UW 2011 (wraz z Zofią Nawrocką); festiwal Równe Prawa do Miłości, Warszawa 2012; festiwal Queerowy Maj, Kraków 2012; spotkanie wokół książki Kobiety wobec Holokaustu, Oświęcim 2012; Uniwersytet Krytyczny Krytyki Politycznej, Gdańsk 2012; projekt Różowe okulary PRL-u, Kraków 2012; festiwal Ta.Tu.Festa, Kraków 2012; Żywa Biblioteka QCS, Warszawa 2012, warsztaty nt. kobiecej ejakulacji i obszaru G, Warszawa/Kraków/Wrocław/Poznań/Budapeszt/Bukareszt 2013-2014, wykład "Zagubiona lekcja historii. Poszukiwanie kobiet nieheteronormatywnych w dziejach" w ramach projektu "Kobieta Nieheteronormatywna", 2015.

 

 

niezależne projekty badawcze
Queerstoria (warsztaty na terenie całej Polski, strona www, archiwum)

„Inne Auschwitz”, wraz z Rafałem Majką (seminarium i wyjazd warsztatowy: „Tematem projektu jest inna historia nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Auschwitz postrzegane jest jako miejsce uświęcone męczeńską śmiercią milionów ludzi, wśród których zwykle pomija się część prześladowanych grup, między innymi osoby nieheteroseksualne. Chcemy z jednej strony przedstawić ten problem w kontekście historycznym, z drugiej nadać mu sens współczesny, związany z tendencjami konserwatywnymi w polskiej polityce oraz (jawnie lub mniej otwarcie) nawiązującą do ideologii nazistowskiej postawą wobec homoseksualizmu i osób nieheteroseksualnych. Wciąż pojawiającym się wątkiem będzie kwestia trwałości uprzedzeń i negatywnego naznaczenia dyskryminowanych grup na przykładzie powojennego podejścia do wykluczonych grup ofiar nazistowskiego systemu”).

Sprawy Sadowskiej

inne_istorie. historia krytyczna jako narzędzie zmiany społecznej

inne
współpraca przy realizacji projektu "Berlin - Yogyakarta. Od hitlerowskiego terroru wobec osób homoseksualnych do praw człowieka dzisiaj". Uczestniczę w projekcie "Biografia. Powrót i rewolucja"., realizowanym przez zespół "Literatura i gender" przy IBL PAN.

hiacynta i róża
sprawy sadowskiej
a